Lessons for Thursday, 12 Tammuz, 5771


Negative Commandment 248 (Digest)

Denying a Debt

“Do not deny”—Leviticus 19:11.

It is forbidden for a person to deny a debt that he owes or to deny that a person entrusted him an object for safekeeping.

המצווה הרמ”ח

האזהרה שהזהרנו מלכפור בחובות שאנו חייבים ובפקדונות שהפקדו אצלנו,
והוא אמרו: “ולא תכחשו” (שם יט, יא),
ונתבאר שבממון הכתוב מדבר.

ולשון ספרא:

“לפי שנאמר: ‘וכחש בה ונשבע על שקר’ (שם ה, כב) למדנו עונש, אזהרה מנין?
תלמוד לומר: ‘לא תכחשו'”.

וכבר ידעת שהכופר בפיקדון פסול לעדות אף על פי שלא נשבע, לפי שעבר על אמרו יתעלה: “לא תכחשו”.

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בכמה מקומות במסכת שבועות.

Negative Commandment 249 (Digest)

Swearing Falsely in Denial of a Debt

“Do not lie to each other”—Leviticus 19:11.

It is forbidden to take a false oath in denial of a debt or any other financial obligation.

המצווה הרמ”ט

האזהרה שהזהרנו משבועת שקר שאנו נשבעים לכפור חוב הקבוע עלינו,
והוא אמרו: “ולא תשקרו איש בעמיתו” (שם יט, יא),

כגון: אם כפר בפיקדון – הרי עבר על אמרו יתעלה: ‘לא תכחשו’;
ואם נשבע על כפירתו – עבר על אמרו: ‘לא תשקרו’.

ובספרא:
“,ולא תשקרו’ מה תלמוד לומר?
לפי שנאמר: ‘ונשבע על שקר’ למדנו עונש, אזהרה מנין?
תלמוד לומר: ‘לא תשקרו'”.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ה’ משבועות.
ושם נתבאר שהנשבע שבועת שקר על כפירת ממון – עובר בשני לאווין:
משום “לא תשבעו בשמי לשקר” (שם, יב)
ומשום “לא תשקרו איש בעמיתו”.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: