Lessons for Shabbat, 4 Elul, 5771


Positive Commandment 60 (Digest)

Minimum Age for Animal Sacrifices

“It shall remain under its mother for seven days, and from the eighth day onwards, it shall be accepted as a sacrifice”—Leviticus 22:27.

When bringing an animal sacrifice, we are commanded to bring animals that are in the eighth day of their lives and onwards.

המצווה הס’

הציווי שנצטווינו שיהא כל קורבן שנקריב מן הבהמה בן שמונה ימים ולמעלה ולא פחות מזה, וזו היא מצוות מחוסר זמן בגופו. 
והוא אמרו יתעלה: “והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן” (ויקרא כב, כז). וכבר נכפל צווי זה בלשון אחר, והוא אמרו: “שבעת ימים יהיה עם-אמו” (שמות כב, כט).
מצווה זו כוללת את כל הקורבנות, קורבן יחיד וקורבן צבור, על סוגיהם השונים.

וממה שאמר: “ומיום השמיני והלאה ירצה” – משמע שקודם לכן לא ירצה. הנה נתבררה האזהרה להקריב מחוסר זמן; אלא שהוא לאו הבא מכלל עשה, ולפיכך אין לוקין עליו, שכן מי שהקריב מחוסר זמן אינו לוקה, כמו שנתבאר בפרק, ‘אותו ואת בנו’ ושם נאמר: “הנח למחוסר זמן שהכתוב נתקו לעשה”.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בספרא ובסוף זבחים.

Negative Commandment 100 (Digest)

Sacrificing an Animal that has been Obtained through a Disrespectful Exchange

“You shall not bring the hire of a harlot or the price of a dog”—Deuteronomy 23:19.

It is forbidden to bring as a sacrifice an animal that was given to a harlot as payment for services or an animal acquired in exchange for a dog.

המצווה המשלימה מאה

האזהרה שהזהרנו מלהקריב אתנן זונה ומחיר כלב לגבי המזבח.
והוא אמרו יתעלה:

“לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב” (דברים כג, יט).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ו’ ממסכת תמורה.
ומי שמקריב משהו מהם אף על פי שהקרבן פסול – הרי זה לוקה, כדין בעל מום.

Negative Commandment 98 (Digest)

Offering Honey or Leaven on the Altar

“For you shall not cause to [go up in] smoke any leavening or any honey, [as] a fire offering to G‑d”—Leviticus 2:11.

It is forbidden to offer on the altar any honey or leavened item.

המצווה הצ”ח

האזהרה שהזהרנו מלהקריב שאר ודבש לגבי המזבח.
והוא אמרו יתעלה: “כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה’ ” (שם ב, יא). וכבר נכפל הלאו בעניין זה בלשון אחר ואמר: “כל המנחה אשר תקריבו לה’ לא תעשה חמץ” (שם).

וכבר בארנו בכלל התשיעי שהמקריב שאור ודבש – לוקה אחת ואינו לוקה שתים, מפני שהוא לאו שבכללות כמו שביארנו שם.

לפי שכבר נתברר לנו שלאו שבכללות לוקין עליו אחת, המשל בזה שהמקריב חמץ לוקה אחת, וכן המקריב דבש, וכן המקריב חמץ ודבש כאחת.

Positive Commandment 62 (Digest)

Offering Salt with Every Sacrifice

“With all your offerings you shall offer salt”—Leviticus 2:13.

We are commanded to offer a salt accompaniment together with every sacrifice.

המצווה הס”ב

הציווי שנצטווינו להקריב מלח עם כל קורבן.
והוא אמרו יתעלה: “על כל קרבנך תקריב מלח” (ויקרא ב, יג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בספרא ובכמה מקומות במנחות.

Negative Commandment 99 (Digest)

Offering a Saltless Sacrifice

“Neither shall you omit salt, the covenant of your G‑d”—Leviticus 2:13.

It is forbidden to offer any sacrifice – whether animal or of meal – without an accompaniment of salt.

המצווה הצ”ט

האזהרה שהזהרנו מלהקריב קרבן בלי מלח.
והוא אמרו יתעלה: “ולא תשבית מלח ברית אלהיך” (שם, יג),

כי משהזהיר מלהשבית המלח משמע שאסור להקריב תפל, והמקריב איזה דבר תפל – כלומר קרבן או מנחה – חייב מלקות.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז’ מזבחים.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: